Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

AV ar-T-chitecture: ΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

AV ar-T-chitecture: ΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ: Στο εξωτερικό αυτού του είδους η κατασκευή (γνωστή ως Light steel frame house ) είναι ευρέως διαδεδομένη τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια!!

Ο λόγος είναι κάποια βασικά πλεονεκτήματα που έχει έναντι της κλασσικής δόμησης (μπετόν , συμβατικό τούβλινο τοιχοπέτασμα). Κατ'αρχάς παρέχει ανώτερη αντισεισμική ασφάλεια.

στο παρακάτω κείμενο σου γράφω τις προδιαγραφές για την κατασκευή - τοποθέτηση συστημάτων ξηράς δομήσεως & μονώσεων , που χρειάζονται σε ένα μεταλλικό κτίριο - οικία , σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές μεταλλικών κτιρίων (ASIW) & κατά CE / DIN / ASIW(Αμερική - Αυστραλία) , καθώς & την σύμφωνη γνώμη πολιτικών μηχανικών - καθηγητών ( του Μετσόβιο πολυτεχνείου ) , καθώς & την προσωπική εμπειρία ( 20 ) είκοσι & πλέον ετών .
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Εξωτερική τοιχοποιία :
Μεταλλικός σκελετός διπλός :
α/ Ο εξωτερικός σκελετός διαμορφώνεται με μεταλλικά στοιχεία φάρδους 10 cm η 7,5 cm ( CW & CU ) ανα 40 cm ( καθέτου πακτώσεως ) , ο οποίος με την αποπεράτωση εργασιών τοποθετήσεως βάφεται με μαύρο λάστιχο λόγο του αλατιού της θάλασσας , που στην συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη του μισού ( 0,5 ) χιλιομέτρου .
β/ Ο εσωτερικός σκελετός έχει την δυνατότητα να διαμορφωθεί είτε με μεταλλικά στοιχεία φάρδους 5cm (CW & CU ) , είτε με μεταλλικά στοιχεία από το σύστημα MF ( MF6 ( 30/60/30 )κανάλι τύπου Ω η MF4 ( 12,5/40/12,5 ) κανάλι τύπου Ω. Στον εσωτερικό σκελετό με στοιχεία από το σύστημα MF έχουμε την δυνατότητα να έχουμε οριζόντια η κάθετη τοποθέτηση αυτού . Οι αποστάσεις των στοιχείων ορίζονται στα 40cm .
Στα αρχιτεκτονικά ανοίγματα της κατασκευής μας ( Πόρτες - Παράθυρα ) (εσωτερικά - εξωτερικά ) είναι υποχρεωτική η χρήση ενισχυμένων μεταλλικών στοιχείων UA η η χρήση μεταλλικών στοιχείων CU με ενίσχυση αυτού με λατάκι ξύλινο 50 * 50 .
Εσωτερική τοιχοποιία :
Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας , είμαστε σε θέση να προτείνουμε , με την σύμφωνη γνώμη πάντα των ειδικών , την χρήση μεταλλικών στοιχείων - σκελετών (CW - CU ) διαστάσεων 50/75/0,6 η 50/100/0,6 , ώστε να υπάρχει αρμονική συνύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & μόνωσης τοιχοπετασματος . Το ένα στοιχείο να μην αλλοιώνει της ιδιότητες του άλλου . Στα δε αρχιτεκτονικά ανοίγματα της κατασκευής θα γίνει χρήση ενισχυμένων μεταλλικών στοιχείων ( UA ) η CU με ενίσχυση αυτού με ξύλινο λατάκι 50*50 .
Στα σημεία πάκτωσις βαρέων αρχιτεκτονικών στοιχείων ( ντουλάπια κουζίνας - μπάνιου - χειρολαβές κλίμακας κλπ. ) , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ , τοποθέτηση στοιχείων από OSB class A3 πακτωμενα στους μεταλλικούς σκελετούς . Στα σημεία εγκατάστασης ειδών υγιεινής , τους ειδικούς μηχανισμούς εγκατάστασης τους.
Οροφές :
Τύπου MF ( Ωμέγα κύριοι οδηγοί - κανάλια σε διατομές 30/60/30 & 12,5/40/12,5 mm & περιμετρική γωνία 30/30 για κρέμαση μεταλλικού σκελετού - γλίστρα αλφαδιασματος ) .
Ο παραπάνω τύπος μεταλλικού σκελετού είναι πιστοποιημένος για Αμερική / Αυστραλία / Ευρώπη κατά CE / DIN / ASIW σαν ο πλεον αντιπυρικός & αντισεισμικός . Είναι δε ο μόνος ενδεδειγμένος για μεταλλικά κτίρια σε Αμερική - Αυστραλία , γιατί συμπληρώνει την στατική των μεταλλικών κατασκευών αυτών , καθώς έχει την δυνατότητα να συμπληρώνει την ακαμψία των κατασκευών , όσο αυτές έχουν την ανάγκη αυτή για να φέρουν κατασκευές συστημάτων ξηράς δομήσεως
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ / ΟΡΟΦΩΝ
Εξωτερικά τοιχοπετασματα :
α/ Εξωτερική πλευρά :
1/ Μονή υαλοσανιδα , αρμολόγηση αρμών της με αδιάβροχη - αντιμηκιτιακη σιλικόνη Απλές βίδες γυψοσανίδας ΤΝ25 Επένδυση σε βφάση με θερμοπροσοψη .
2/ Μονή ινοσανιδα OSB class A3 ( παχος 22 mm ) (Αδιάβροχη / Αντιμουχλικη / Αντιπυρική Επένδυση με Tyvek Σκελετός από UA 2mm Βίδες Αυτοδιατρητες με φτερά ( Τύπου WURTH / HILTI ) Επένδυση σε βφάση με θερμοπροσοψη .
3/ Μονή ινοσανιδα VIDYWALL H1 (Παραγωγής KNAUF ) η DIAMOND ( Παραγωγής Rigips ) Αρμολόγηση με VARIO plus ( Rigips ) η UNIFLOT ( KNAUF ) Βίδες ειδικές για VIDYWALL τοιχοποιία ( σκελετός μεικτός με αναλογία 1 προς 1 με UA & CU .) Επένδυση με Tyvek Επένδυση σε βφάση με θερμοπροσοψη . ( από εμπειρία , την αναφέρω μεν , δεν την συστήνω δε ) .
β/Εσωτερική πλευρά :
1/ Γυψοσανίδα Standard τύπου Alutherm συν γυψοσανίδα πυραντοχη η (2) δυο γυψοσανιδες πυραντοχες
* Σε σημεία εντόνου καταιγισμού ύδατος ( βλέπε κουζίνα - μπάνιο ) αντικατάσταση πυραντοχης & Alutherm με υαλοσανιδα & ανθυγροπυραντοχη γυψοσανίδα . Στην δε υαλοσανιδα είναι υποχρεωτική η ένδυση αυτής με πατητή τσιμεντοκονία η πλακάκι .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (S . O . S . )
Στο εσωτερικό τοιχοπετασμα της εξωτερικής τοιχοποιίας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ φάσα γυψοσανίδας πυραντοχης , περιμετρικά & εκατέρωθεν του μεταλλικού σκελετού , ώστε να επιτύχουμε το θεμιτό F αυτής .
ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ :
Ορυκτοβαμβακας TR138 ( KNAUF ) σε (2) δυο στρώσεις των 50mm η κάθε μια εξ αυτών η με αναλόγων προδιαγραφών & τύπου , άλλου κατασκευαστή . Στα σημεία αγκυρωσης καθώς & στηριξης της αρχιτεκτονικής κατασκευής ( βλέπε κολώνες - δοκοί ) επιπροσθέτως για λόγους ηχομόνωσης θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετη μόνωση ( βλέπε πιο κάτω ) :
α/ Στα ανοικτού τύπου στοιχεία μεταλλικά ( βλέπε ΗΤΤΑ ) , βαρέως τύπου πετροβαμβακας ( 100 kgr & άνω ) , ασφαλτοπανο 1mm .
β/ Στα κλειστού τύπου στοιχεία μεταλλικά ( βλέπε κιλοδοκοι ) εσωτερικά θα γίνει έγχυση μόνωσης με αφρό πολυουρεθανης & ένδυση αυτού με ασφαλτοπανο 1mm , εξωτερικά .
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ( τοιχοπετασματα ) ΕΝΔΥΣΗ :
α/ φάση : Γυψοσανίδα Standard 9,5mm εγκάρσιας ( οριζόντιας ) τοποθέτησης καθώς & πλήρωση αρμών δίχως οπλισμό αυτών .
β/ φάση : Γυψοσανίδα πυραντοχη 12,5mm παράλληλης ( όρθιας τοποθέτησης ) καθώς & πλήρωση αρμών με οπλισμό ( στοκάρισμα δυο χέρια ) .
S . O . S . : Σε σημεία υψηλής συγκέντρωσης υδρατμών - υγρασία , αντικατάσταση πυραντοχης γυψοσανίδας με ανθυγροπυραντοχη . Στα σημεία δε , όπου υπάρχει καταιγισμός ύδατος ( ντουζ - κουζίνα ) , υποχρεωτική αντικατάσταση από υαλοσανιδα , καθώς & υποχρεωτική κάλυψη αυτής με πλακάκι η πατητή τσιμεντοκονία η τζάμι .
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ :
Πετροβαμβακας 50 mm ( 50 kgr η 75 kgr )
* / Στις ανώτερο (2) δυο φάσεις περιλαμβάνετε & η τοποθέτηση θυρίδων επισκέψεως , καθώς & οι βάσεις - στηρίγματα για κουζίνα - είδη υγιεινής , όπως & το άνοιγμα οπών για φωτισμούς κλπ εργασίες . ( πάντα πριν γίνει η αρμολόγηση - στοκάρισμα των τελικών επιφανειών ) .
ΟΡΟΦΕΣ ( Εσωτερικές - Εξωτερικές ) :
Εσωτερικές οροφές :
1/ Πλήρωση σκελετών με μονή γυψοσανίδα ( πυραντοχη 12,5mm ) , σε χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας , αντικασταση αυτής με ανθυγροπυραντοχη .
2/ Μόνωση με ορυκτοβαμβακα η υαλοβάμβακα ( πάπλωμα - ρολό ) 10cm .
3/ άνοιγμα οπών φωτισμού - θυρίδων επισκέψεως , τοποθέτηση θυρίδων επισκέψεως
4/ πλήρωση αρμών ( 2 στρώσεις συν υαλονημα ακαυστο ) , πληρωση εσωτερικών γωνιων με χαρτοταινια & 2 στρώσεις στοκαρισματος , πλήρωση εξωτερικών γωνιων με μεταλλικά στοιχεία & πλήρωση αυτών με δυο χέρια στοκαρισματος .
Εξωτερικές οροφές ( μπαλκόνια - πυλωτή ) : A/ Μπαλκόνια :
1/ πλήρωση με ανθυγροπυραντοχη γυψοσανίδα 2/ Μόνωση αυτών με διπλό ορυκτοβαμβακα TR138 3/ Άνοιγμα οπών 4/ Στοκάρισμα 2 στρώσεων & ενίσχυση με υαλονημα άκαυστο .
Β/ Πυλωτή :
( 2 ) Δυο στρώσεις : μια στρώση με πυραντοχη & μια στρώση με ανθυγροπυραντοχη . * Με αυτό τον τρόπο τοποθέτησης , πετυχαίνουμε F60 πυραντοχη σε ένα από τα πιο ευπαθή σημεία της γενικής αρχιτεκτονικής κατασκευής μας & ταυτόχρονα πληρούμε μέχρι & τις αυστηρότερες προδιαγραφές πυραντοχης για μεταλλικά κτίρια , αυτές του αμερικάνικου ινστιτούτου μεταλλικών κατασκευών - κτιρίων ASIW .
Μόνωση αυτής με ( 2 ) στρώσεις ορυκτοβαμβακα TR138 .
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ :
Κολώνες - κουρτινιερες - συνθέσεις - κλπ , κατόπιν συνεννόησης -σχεδίων - διευκρινήσεις χρήσεως .
* ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Σε κλίμακες - κλιμακοστάσια , η καλύτερη δυνατή λύση είναι η χρήση ινογυψοσανιδας VIDYWALL η DIAMOND ( KNAUF η RIGIPS SAINT GOBAIN ) .
Στοκάρισμα - αρμολόγηση :
α/ Στις πυραντοχες γυψοσανιδες :
Αρμοι : 2 στρώσεις στοκάρισμα με ενίσχυση άκαυστου υαλονηματος . Στόκος ετοιμοχρηστος Sheetrock light weight Plus3 blue . Στις εσωτερικές γωνίες 2 στρώσεις με ετοιμοχρηστο στόκο Sheetrock light weight Plus3 blue & χρήση ενισχυμένης χαρτοταινιας .
β/ Στην ινογυψοσανιδα DIAMOND η VIDYWALL , 2 στρώσεις VARIO plus η UNIFLOT , με ενίσχυση αυτών με ενισχυμένη χαρτοταινια .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου