ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ-ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ - ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ

  Δυο διαφορετικές λέξεις - δυο διαφορετικές εργασίες , πάνω στον τομέα της ξηράς δομήσεως . Συνέχεια ακούω το ίδιο γλωσσικό λάθος από συνεργάτες - πελάτες .

 Ας ξεκαθαρίσουμε για αρχή την διαφορά τους , τουλάχιστον σε σχέση πάντα με την ξηρά δόμηση:

 α ) Η εργασία του στοκαρίσματος των κατασκευών ξηράς δομήσεως ( γυψοσανίδες - τσιμεντοσανίδες - υαλοσανίδες ) είναι για να ενώσει τα υλικά μας, με τη χρήση κάποιου είδους κόλλας,το ρόλο της οποίας στην προκειμένη περίπτωση έχει ο στόκος.  Σε συνεργασία πάντα με το ανάλογο ενισχυτικό ( γάζα ινών υάλου - χαρτοταινία - υαλόνημα άκαυστο ) ενώνει τις μεταλλικές γωνίες προστασίας ακμής , τις εύκαμπτες γωνίες pvc προστασίας ακμής & το κύριο δομικό στοιχείο της κατασκευής ξηράς δομήσεως ( γυψοσανίδα - τσιμεντοσανίδα - υαλοσανίδα - μερεμέτια ) ώστε να δημιουργήσει ένα ενιαίο συμπαγές σύνολο.

 β ) Η εργασία του σπατουλαρίσματος από την άλλη πλευρά , γίνεται για να δημιουργήσει μια απολύτως ενιαία & λεία επιφάνεια στην κατασκευή από συστήματα ξηράς δομήσεως αλλά & για να μας δώσει έναν επιπλέον πολύ σημαντικό & δυνατό κρίκο ασφαλείας σε σχέση με τα ραγίσματα , σε συνεργασία πάντα με τα ανάλογα υδατοδιαλυτά αστάρια & ελαστομερή χρώματα ( latex ) . 

 Κάτι που θα πρέπει να προσέξετε κατά την ώρα επιλογής συνεργείου τοποθέτησης - κατασκευής , είναι η διευκρίνιση σε ποιό στάδιο - κατηγορία ποιότητας θα σας παραδοθεί το έργο - κατασκευή . 
 Συνήθως η παράδοση συμφωνείται στο ( Q 1 ) πρώτο στάδιο - κατηγορία με τα συνεργεία - τοποθετητές συστημάτων ξηράς δομήσεως . Τα πρόσθετα στάδια - κατηγορίες προσθέτουν στο αρχικό κοστολόγιο . 

 Προσωπική μου συμβουλή , εάν μπορείτε , καλύτερα θα είναι να ζητήσετε να σας παραδοθεί το έργο σας με όλα τα στάδια - κατηγορίες αποπερατωμένα. Ο λόγος είναι γιατί αυτοί γνωρίζουν συνήθως ποιά ακριβώς υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν , ώστε να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους & να μην δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στην πορεία του χρόνου .

 Ένας ακόμα βασικός λόγος είναι ότι έτσι θα εξασφαλίσετε αν ο συνεργάτης που διαλέξατε για την κατασκευή σας είναι πραγματικός επαγγελματίας & όχι ένας ακόμα αλεξιπτωτιστής από αυτούς που έχουν γεμίσει τον χώρο .
ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ - ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

 Οι δύο αυτές διαφορετικές εργασίες αποτελούν μέρος ενός συστήματος που στο σύνολο του αποκαλείται αρμολόγηση - φινίρισμα συστήματος ξηράς δομήσεως .
  Ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα & την επιθυμητή χρήση του συστήματος , χωρίζεται σε ( 4 ) τέσσερις κατηγορίες ποιότητας (Q ) . 

Q1ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ( αρμολόγηση)


Q2 ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ( αρμολόγηση ) - ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα 


Q3 ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα )


Q4ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα )

Προετοιμασία επιφάνειας εργασίας :

Πρίν την αρμολόγηση της δομικής επιφάνειας μας πρέπει να προσέξουμε οι βίδες , να μην προεξέχουν αλλά να μην είναι & πολύ μέσα στο δομικό μας υλικό . Επίσης το δομικό μας υλικό να είναι καλά  στερεωμένο πάνω στον μεταλλικό σκελετό μας . Τυχόν αστοχίες κατασκευαστικές να έχουν επισκευαστεί . Και οπωσδήποτε οι κατασκευαστικές οπές ( φωτισμός - πρίζες - υδραυλικές εγκαταστάσεις ) , τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων , θυρίδες επισκέψεως & λοιπές εργασίες να έχουν τελειώσει . 
 Να θυμάστε πως κάθε εργασία η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την περάτωση των εργασιών τοποθέτησης & αρμολόγησης , θα δημιουργήσει κρυφές ρωγμές που με το πέρασμα του χρόνου θα περάσουν & στην τελική δομική επιφάνεια μας.

 Οι όποιες εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονιών θα πρέπει να έχουν τελειώσει και να έχουν στεγνώσει εγκαίρως. Να θυμάστε πως αν δεν έχουν τελειώσει & γίνουν μετά την αρμολόγηση των γυψοσανίδων , η υγρασία του χώρου από την τσιμεντοκονία , θα περάσει στο στοκάρισμα των αρμών των δομικών μας στοιχείων & θα δημιουργηθούν φουσκώματα & θύλακες υγρασίας . Αυτά τα φουσκώματα & οι θύλακες στην πορεία , όταν θερμανθεί & στεγνώσει ο χώρος μας , θα δημιουργήσουν κενά & ρωγμές στα στοκαρίσματα μας , άρα & στην τελική μας επιφάνεια θα είναι ορατά !!!!!!!!!

 Επίσης τα κομμένα άκρα ( είναι αυτά που δεν περικλείονται από χαρτί  από το εργοστάσιο η αυτά που δημιουργούνται στο εργοτάξιο ) πρέπει πάντα να πλανίζονται λόξα κατά τα 2/3 του πάχους τους , να καθαρίζονται & να ασταρώνονται πριν την αρμολόγηση τους . 

 Κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία πρίν , κατά τη διάρκεια & μετά την περάτωση των εργασιών αρμολόγησης - φινιρίσματος είναι η σταθερή θερμοκρασία & υγρασία του χώρου εργασίας . Ποτέ δεν κάνουμε εργασίες τέτοιου είδους όταν περιμένουμε απότομη μεταβολή θερμοκρασιών & πάντα κοιτάμε ο χώρος μας να έχει , όσο το δυνατόν , σταθερή θερμοκρασία & υγρασία πριν , κατά την διάρκεια & μετά τις εργασίες μας .Αυτό γίνεται , γιατί τυχόν απότομες μεταβολές , θα δημιουργήσουν απότομες συστολές - διαστολές στο δομικό μας υλικό , άρα ρωγμές στο εσωτερικό του αρμού μας , που με το πέρασμα του χρόνου θα περάσουν στην εξωτερική επιφάνεια του δομικού μας στοιχείου . 

 Ποτέ δεν θα ξεκινάτε εργασίες αρμολόγησις - φινιρίσματος σε περιβάλλον με θερμοκρασία μικρότερη των 10 βαθμών ή μεγαλύτερη των 40 βαθμών & πάντα ο χώρος να έχει υαλοπετάσματα (τζάμια). 
 Σε περίπτωση που δεν γίνει άμεση χρήση του χώρου που έχει γίνει η κατασκευή μας , για μεγάλο χρονικό διάστημα & αυτός περιβάλλεται από μεγάλες επιφάνειες υάλου , πρέπει τότε αυτός ο χώρος να αερίζεται πολύ καλά & να φροντίσουμε να έχει συνεχόμενα , όσο το δυνατόν πιο σταθερή θερμοκρασία .

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Q1ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ( αρμολόγηση )Τεχνικώς αναγκαίο στάδιο εργασίας  . 
 Με αυτό το στάδιο εργασίας καλύπτεται η ανάγκη σύνδεσης των δομικών μας στοιχείων , καθώς & οι ανάγκες μηχανικής αντοχής , πυροπροστασίας & ηχομόνωσης της κατασκευής μας .

 Γίνετε σε ( 2 ) στρώσεις , σε συνδυασμό με την γάζα - υαλόνημα - χαρτοταινία & γωνίες προστασίας  ακμής γυψοσανίδας ( γωνιόκρανα ) .   Γίνεται στους αρμούς ένωσης των δομικών υλικών μας , καθώς & στα σημεία στήριξης αυτών (κοινώς βίδες) . 

 Η επιφάνεια αυτή , αφού τριφτεί & ελεγχθεί η επιπεδότητα της , είναι αποδεκτώς έτοιμη μόνο για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων η για δεύτερη στρώση γυψοσανίδων . 

 Να θυμάστε πως αυτό είναι το υποχρεωτικό στάδιο παράδοσης έργου από τον επιλεγμένο  συνεργάτη σας .

Q2ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ( αρμολόγηση ) - ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα ) :

Στάνταρντ τελική επιφάνεια παράδοσης με συμβατική επεξεργασία . 
( Συνήθως συναντάμε αυτό τον τρόπο παράδοσης σε επαγγελματικούς χώρους με περιορισμένες απαιτήσεις ) 

 Πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το πρώτο στάδιο Q1 & ένα χέρι σπατουλαρίσματος με ψιλόκοκκο υλικό φινιρίσματος ( στους αρμούς ,  στις βίδες , στις γωνίες προστασίας ακμής )  . 
 Τυχόν ατέλειες ( εξογκώματα , σπαθιές από σπάτουλες , γρέζια από στόκους ) αφαιρούνται με τρίψιμο .

ΠΡΟΣΟΧΗ : στο στάδιο αυτό , καλό είναι να έχουμε τελειώσει τυχόν εργασίες τοποθέτησης γύψινων στοιχείων στην κατασκευή μας .

 Σε αυτό το στάδιο ασταρώνουμε όλη την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας μας , ώστε να πετύχουμε ενιαία επιφάνεια πρόσφυσης για την βαφή μας ( χωρίς σκιές λόγω διαφορετικού λόγου απορροφητικότητας γυψοσανίδας - στόκου ) αλλά & να μειώσουμε την απαιτουμένη ποσότητα χρώματος .

 Επιφάνεια τέτοιου τύπου είναι έτοιμη να δεχτεί :
 α ) ταπετσαρίες με τραχεία επιφάνεια η υαλοταπετσαρία βαφόμενη 
 β ) χρωματισμό ματ επικάλυψης με ρολό η χοντρόκοκκη τεχνοτροπία η
 γ ) διακοσμητικούς σοβάδες με κόκκο > 1 mm ( relief ) . 


Q3ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα ) :


Στο στάδιο αυτό , έχουμε κορυφαίου επίπεδου αποτέλεσμα επιφάνειας στο δομικό μας στοιχείο . 

 Πραγματοποιείται με μια ακόμα επιπλέον  φαρδύτερη στρώση λεπτόκοκκου υλικού φινιρίσματος ( στους αρμούς , στις βίδες , 
στις γωνίες προστασίας ακμής ) , μετά το πέρας εργασιών των σταδίων  Q1 - Q2 , & στην συνέχεια με μια λεπτή στρώση λεπτόκοκκου υλικού φινιρίσματος σε όλη την επιφάνεια του δομικού υλικού μας 
( γυψοσανίδα ) . 
 Την τελευταία στρώση σε όλη την επιφάνεια , την κάνουμε για να σφραγίσουμε τους πόρους του υλικού ( σερτικάρισμα ) . 
 Στο τέλος τρίβουμε - λειαίνουμε την κατασκευή μας ( γυψοσανίδα ) , με φωτισμό σε διαγώνια θέση ως προς την κατασκευή μας , για να εξαφανίσουμε τυχόν ατέλειες ή σκιές που θα υπάρξουν . 

 Σε αυτό το στάδιο ασταρώνουμε όλη την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας μας , ώστε να πετύχουμε ενιαία επιφάνεια πρόσφυσης για την βαφή μας ( χωρίς σκιές λόγω διαφορετικού λόγου απορροφητικότητας γυψοσανίδας - στόκου ) αλλά & να μειώσουμε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος .
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Στο στάδιο αυτό ασταρώνουμε δυο φορές , μια στο πέρας των εργασιών των Q1 - Q2 & μια στο πέρας των εργασιών του Q3 .

  Επιφάνεια τέτοιου τύπου είναι έτοιμη να δεχτεί : 
 α ) ταπετσαρίες πολύ λεπτής στρώσης
 β ) ματ χρώματα χωρίς τεχνοτροπίες ή κόκκους
 γ ) διακοσμητικούς σοβάδες πολύ λεπτού κόκκου < 1 mm .


 Q4ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ( φινίρισμα )


Στο τελικό αυτό στάδιο φινιρίσματος επιτυγχάνουμε την πλέον άριστη & 
τέλεια επιφάνεια . Επιφάνεια ύψιστων απαιτήσεων .
Είναι όμως η πλέον δαπανηρή από πλευράς χρόνου αλλά & κόστους οικονομικού .

 Πραγματοποιείται με δυο στρώσεις λεπτόκοκκου υλικού φινιρίσματος ( ή & περισσότερες , ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα ) σε σταυρωτή διάταξη & σε πάχος ανα στρώση από 1 - 2 mm .

 Στο τέλος τρίβουμε - λειαίνουμε την κατασκευή μας ( γυψοσανίδα ) , με φωτισμό σε διαγώνια θέση ως προς την κατασκευή μας , για να εξαφανίσουμε τυχόν ατέλειες ή σκιές που θα υπάρξουν . Το στάδιο αυτό μπορεί να  πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχουμε αποπερατώσει τα στάδια Q1 - Q2 - Q3 . 

 Σε αυτό το στάδιο ασταρώνουμε όλη την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας μας , ώστε να πετύχουμε ενιαία επιφάνεια πρόσφυσης για την βαφή μας ( χωρίς σκιές λόγω διαφορετικού λόγου απορροφητικότητας γυψοσανίδας - στόκου ) , να μειώσουμε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος αλλά & να σταθεροποιήσουμε - σκληρύνουμαι τα υλικά φινιρίσματος .

ΠΡΟΣΟΧΗ  
 Στο στάδιο αυτό ασταρώνουμε τρεις φορές , μια στο πέρας των εργασιών των Q1 - Q2 ,  μια στο πέρας των εργασιών του Q3 & μια στο τέλος των εργασιών του Q4 .

  Επιφάνεια τέτοιου τύπου είναι έτοιμη να δεχτεί : 
 α )  Λείες ή στιλπνές ταπετσαρίες ( μεταλλικές , βυνιλικες , λεπτές μεταξωτές )
 β ) χρωματισμούς ή λάκκες ( ρεπουλίνες νερού , γυαλιστερά χρώματα , λάδια ) 
 γ ) επικαλύψεις τύπου stucco ( π.χ. stucco VENECIANO ) όπου απαιτείται πάρα πολύ λεία & επίπεδη επιφάνεια . 

 Προσωπική συμβουλή : πάντα Να ζητάτε τα υλικά στοκαρισματος - φινιρίσματος που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές σας , να προέρχονται από τις εταιρίες κατασκευής - παραγωγής υλικών συστημάτων ξηράς δομήσεως . 
 Ο λόγος είναι πως αυτές οι εταιρίες έχουν κάνει έρευνες συμβατότητας των υλικών αυτών , σε σχέση με τα συστήματα ξηράς δομήσεως , αρα πολύ δύσκολα θα παρουσιάσουν αστοχία στο πέρασμα του χρόνου . 
 Ένας ακόμα λόγος , είναι πως έχουν μέσα στην σύσταση τους , διάφορα πρόσμικτα ( ελαστομερή & μη ) που δίνουν επιπλέον δυνατότητες στις κατασκευές μας , όπως πυροπροστασία - μη απορροφητικότητα - δυνατότητα ελεγχόμενης διαπερατότητας κλπ .

 Ελπίζω να σας έδωσα αρκετά στοιχεία - γνώσεις ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε την σοβαρότητα αυτού του κατασκευαστικού σταδίου πάνω στον τομέα της ξηράς δομήσεως αλλά & να μπορέσετε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο σωστά τις επιλογές σας .

 & μην ξεχνάτε : καλύτερα να πληρώσετε λίγο ακριβότερα την κατασκευή σας , αλλά να την απολαύσουν & οι επόμενες γενεές , παρά να ακούσετε τον κάθε καιροσκόπο ουρανοκατέβατο αλεξιπτωτιστή ( ανίδεο - άτεχνο καλλιτέχνη ) που θα προσπαθήσει να σας πείσει με φθηνότερες λύσεις τύπου ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ .

  Σας εύχομαι καλές κατασκευές & καλές συνεργασίες .


 Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
     
          με εκτίμηση :

  Αθανάσιος Α. Βλάσσης ( τεχνίτης συστημάτων ξηράς δομήσεως )


Τηλέφωνο+1 698.302.6022

Διεύθυνση emailAV_ar-T-chitecture@hotmail.com

  Διεύθυνση f/b : https://www.facebook.com/AV.ar.T.chitecture/info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου